Kostel Svatého Kříže

Stručné dějiny kostela:

Na místě, kde byl později vystavěn kostel Sv. Kříže, stál již roku 1379 dům Kříže řečeného z Jíčína, který měl v těchto místech sladovnu. Během času vlastnilo tento dům více majitelů. Sousední dům, zvaný U Kbelských, byl koupen roku 1547 Václavem Kbelským.

V pruské válce 1757 byly oba domy poškozeny a spáleniště koupil r. 1758 řád Piaristů. V roce 1734 požádali piaristé císařovnu Marii Terezii, aby se mohli usadit v Praze. Povolení dostali až roku 1752 a hned téhož roku začali vyučovat v Celetné ulici. Prefektem byl známý Gelasius Dobner. Škola byla brzy tak přeplněna, že dům v Celetné nestačil. Proto řád koupil v roce 1758 dvě spáleniště domů Na Příkopě. Stavba gymnasia a kostela byla podle plánů Jiřího Fishera zahájena r. 1811. V dubnu roku 1824 byla stavba kolaudována a 9. 5. 1824 byl kostel vysvěcen. Kromě studentů kostel využívala i veřejnost. Školský zákon z roku 1869 ukončil učitelskou činnost piaristů. Novoměstské gymnasium bylo předáno do rukou státu, později dostalo název Akademické gymnasium a v konviktu byl zřízen učitelský ústav. Poslední piaristé prodávají budovy a kostel v roce 1912. Existují návrhy kostel zbourat, ale Památkovému úřadu a Klubu za starou Prahu se podařilo kostel zachránit.

V roce 1938 byl podle dohody mezi Zemským úřadem a pražským arcibiskupstvím zavřený kostel předán do správy ředitele Salesiánského díla v Praze, kterým v té době byl pozdější biskup litoměřický a kardinál Štěpán Trochta. Ten postavil Salesiánský ústav pro chlapce v Praze - Kobylisích a s tehdy novou myšlenkou výchovy mládeže v duchu zakladatele salesiánů, turínského kněze sv. Jana Boska, seznamoval pražskou veřejnost i prostřednictvím působení salesiánů v kostele Sv. Kříže Na Příkopě.

V roce 1950 komunistický režim vyhání salesiány z duchovní správy kostela poprvé. V době "pražského jara" roku 1968 se pak nakrátko vracejí, a v letech normalizace, konkrétně roku 1973, kostel Sv. Kříže musejí znovu opustit. Druhého ledna 1990 se Salesiáni Dona Boska vracejí do duchovní správy kostela Svatého Kříže. Doufejme, že na dobu delší než v nedávné minulosti.

Stavba:

Exteriér kostela:

Stavba obdélného půdorysu je zařazená do bloku domů na nároží Příkopů a Panské ulice. Průčelí obrácené do ulice Na Příkopě je trojdílné, patrové s ustouplou širší střední částí. Nároží předstouplé části zpevňuje na obou stranách pilíř vyvinutý na přední a vnitřní straně nároží ve formě pilastru opatřeného jónskou patkou a hlavicí. Střed průčelí ještě v dalším mírném ústupku zaujímá velký obdélný vchod přístupný dvěma schody a rámovaný ostěním profilovaným jemnými ústupky. Architráv je ploše profilován, nad ním je umístěn nápis AVE CRUX SPES UNICA - Buď zdráv kříži, jediná spáso. Ze soklu se tyčí zlacený kříž.

Interiér kostela:

Půdorys kostela je obdélný, jednolodní, zaklenutý čtyřmi poli placek oddělených vždy dvojicí pasů. Stejně široký polokruhový presbytář je zaklenutý konchou. Kněžiště od hlavní lodi oddělují dvojice pilastrů s patkami a jónskými hlavicemi a triumfální oblouk, elipsovitě vyklenutý a podtažený dvěma pasy. Za vystupujícími sloupy jsou ještě svazky pilastrů také s hlavicemi jónského typu.

Hlavní oltář
 
Zadní část kostela
 
Průčelí kostela
 
Fotokopie Turínského plátna