25. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ    A 1

PŘÍLEŽITOST

srv. Vhodnost, Prozíravost, Pohotovost, Setkání, Lhostejnost, Připravenost, Čas
 
Iz 55,6 
Mt 20,30 
Mt 25,6
Lk 2,27
Lk 14,5
Lk 19,44
Sk 17,32
2Kor 6,2
Hledejte Boha když je možné ho najít, vzývejte ho když je blízko
Když slepci slyšeli, že tudy jde Ježíš, křičeli: Pane, smiluj se   Mt 9,27 
Usnuly, uprostřed noci se strhl křik: Ženich je tady! Jděte mu naproti!
Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli Ježíše
Spadne někomu z vás býk do jámy nevytáhne ho hned v den sobotní? 
Srovnají tě se zemí, že jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň
Vysmívali se tomu a druzí řekli: Poslechneme si tě o tom někdy jindy
Bůh přece říká: Hle, teď je ta doba příhodná, hle teď je ten den spásy

Carretto: Dopisy z pouště, Cesta 1993, str. 12-14
Herbst: V Boží blízkosti, Karmel 2007, str. 45
Holas: Mých prvých 60 let v Tovaryšstvu, Refugium 2004, str.6
Martin: Pár vteřin, Ob. Karmelitánský kalendář 2005, str.78

Petráček: Odkaz a vzpomínky, Vyšehrad 2009, str. 70
Vaculík: Příležitost, Ob. LN 29.4.1997
Vácha: Neumělcům života, Cesta 2014, str. 104 

      Říká se, že příležitost dělá zloděje. Proč dávat někomu příležitost, uvádět 
ho v pokušení? Příležitostí je každá neopakovatelná situace.  Nekoupíš-li dnes, 
koupíš jindy. Co když ale žádaná věc už nebude k dostání? Jedinečná příležitost 
spočívá ve slůvku "teď". Teď je doba příhodná teď je čas spásy /2Kor 6/. Když 
přijde ženich, je třeba mít olej v lampě. Jinak se zavřou dveře a k čemu bude olej 
dodatečně obstaraný? Příležitost je třeba chytit za pačesy. Na vinici někdo přijde
na poslední chvíli, někdo se nedostaví nikdy /Mt 20,7/ Proto vybízí prorok Isaiáš: 
Hledejte Hospodina, když je možné ho najít. Promarněné příležitosti se bohužel 
již nikdy nevrátí. Proto Ježíš nad Jerusalemem plakal, věděl totiž, že příležitost 
k záchraně pominula. 
K 558, 1040, 1041, 1618