Neděle


 Ačkoliv se biblické nedělní texty obměňují v tříletém cyklu, zde je ke každé neděli nabídka dvou variant,
nabídnut je tedy cyklus šestiletý. Oslovit nás může čtení starozákonní, novozákonní, především evangelium.
V programu "Nedělí" je vynechána 2. neděle vánoční, přijde na pořad jen někdy a Květná neděle, při které
se čtou pašije, ty se komentují jen krátce. Vložena je Slavnost Narození Páně, Matky Boží Panny Marie
na Nový rok, Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně. Děkuji za upozornění, týkající se případné chyby.
Karel Herbst  606 686 196, herbst@apha.cz