Křížová cesta v roce 2015
bude v našem kostele během postní doby každý pátek po odpolední bohoslužbě.
Velikonoce 2015
2.4. Zelený čtvrtek
Mše na památku Večeře Páně v 15:30, po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě.
Kostel bude otevřen od 14:00 do 18:00 (nebude se zpovídat).
3.4. Velký pátek
Den přísného postu
Velkopáteční obřady v 15:30.
Kostel otevřen od 9:00 do 18:00 (příležitost ke sv. zpovědi do 15:00).
4.4. Bílá sobota
Kostel k adoraci u Božího hrobu bude otevřen od 9:00 do 12:00 hodin.
Velikonoční vigilie v našem kostele nebude.
5.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše v 10:30 (se žehnáním pokrmů), 11:30 (italská) a 19:00 hodin.
6.4. Pondělí v oktávu velikonočním
Mše v 10:30 hodin.
Pravidelné bohoslužby
 
Pondělí - Pátek 10:00
15:30
 
Sobota
(mimo letních prázdnin)
10:00
 
Neděle 10:30
11:30 (italská)
19:00


Kostel otevřen
 
Pondělí - Pátek 09:00 - 18:00
 
Sobota
(mimo letních prázdnin)
09:00 - 12:00
 
Neděle 09:00 - 12:00
18:00 - 20:00
Kostel sv. Kříže

Svátost smíření: hodinu přede mší svatou, po ní a na požádání

 
Další pravidelné akce v kostele Svatého Kříže
každý čtvrtek
(mimo letních prázdnin)
10:45 - 11:45
14:15 - 15:15
eucharistický výstav