Jak se přihlásit

Přihlašování na kroužky, akce a tábory

Salesiánského střediska mládeže

 Přihlašování na naše akce je teď podobné nakupování v e-shopu. Nejprve se v našem systému zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou). Jak na to?

 1. Registrace
 • Přejděte na www.strediskokobylisy.cz/prihlasky. Zde naleznete jednoduchý registrační formulář.
 • Vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše.
 • Registrace je hotová a můžete pokračovat v dalších krocích.
 1. Zadání účastníků
 • Klikněte na tlačítko nový účastník a vyplňte evidenční kartu (buď pro sebe, nebo dítě, které chcete přihlásit).
 • Poznámka: oproti předchozímu systému salesianivali.cz je zde možné pod jedním přihlašovacím jménem registrovat více účastníků – například všechny své děti.
 1. Výběr akce / kroužku pro přihlášení
 • V menu vyberte položku, kterou hledáte (kroužek, akci, nebo tábor).
 • Zobrazí se vám přehled všech aktivit, na které je možné se přihlásit online.
 • Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky.
 • Kliknutím na řádek s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko „přihlásit účastníka“ u některého z nich.
 1. Přihláška
 • Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku na aktivitu (kroužek, výlet, tábor …).
 • Vyberte prosím způsob platby. Zvolte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti). Vyplňte případně poznámku pro nás a zatrhněte potvrzení o souhlasu s podmínkami účasti.
 • Kliknutím na tlačítko „přihlásit účastníka“ odešlete celou přihlášku do našeho systému.
 • Na úvodní obrazovce (menu „účastníci“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.
 1. Potvrzení a platba
 • Vaše elektronická přihláška je pouze předběžná a bude potvrzena naším pracovníkem. E-mailem pak dostanete pdf přihlášku k vytisknutí a podepsání a pokyny k platbě.
 • Úhradu proveďte prosím pokud možno bezhotovostně na náš účet. Identifikaci Vaší platby umožníte zadáním správného variabilního symbolu.
 • Platbu je nutné provést do termínu, který je uveden na Vaší přihlášce, v dolní části - platební údaje.
 • Poznámka: u akcí s velkým počtem zájemců nemusí být jediným kritériem pro výběr účastníků pořadí přihlášení. SaSM si vyhrazuje právo posoudit přihlášky individuálně. V některých případech jsou přednostně přijímáni zájemci, kteří se již aktivity v minulosti účastnili.

  6. Storno poplatky
 • Částky vratek za pobytové akce jsou stanovovány podle těchto pravidel:
  a) V případě odhlášení ze zaplacené aktivity 14 (a více dní předem) je vráceno 100% platby,
  b)14 a méně dní před akcí 50% platby,
  c) při odhlášení v den odjezdu nebo v průběhu akce je storno poplatek 100%.

  7.  Pravidla slev
 • Máte nárok na slevu? Informace najdete zde.

  8. Pravidla přijímání dětí na tábory - chaloupky
 • Na tábory a chaloupky  jsou přednostně přihlašovány děti, které již na chaloupkách nebo táborech byly v loňském roce. ( zdůvodu kontinuity programů a navázaných přátelských vazeb).
  Tato možnost trvá od 1.2.  do 7.2. Pokud se v této době nepřihlásí děti, které se chaloupek, táborů, účastnily v předcházejícím roce, postupujeme místa dalším zájemcům v pořadí, v kterém se přihlásili.
  Přihlašovat se můžete zde: https://strediskokobylisy.iddm.cz/

 • 9. Formulář pro bezinfekčnost - stáhněte zde
 • Odevzdávají všechny děti v den odjezdu na tábor

Podpořte nás

DSCN1001

Pro potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte tel: 283029311, 734648946, e-mail: stredisko@sdb.cz spackova@sdb.cz 

Upřímně děkujeme za Vaše dary.

č. účtu na rekonstrukci vstupu: 2701348797/2010

----------------------------------------------------

Klub přátel střediska - více info zde

Více informací